Hissdörrar, Hiss korgdörr, Automatdörrar Hissdörrar, Hiss korgdörr, Automatdörrar

Välkommen till

Hissäkra AB

Vi erbjuder dig 6 månaders prov ramavtal kostnadsfritt.

Hisservice | Hissreparation | Årligt avtal för hissar

Standardramavtal

Driftsäkerhet, hissunderhåll och hiss service ingår som självklara delar i vårt avtal. Utöver hög kvalitet på hisservice och hissreparationer erbjuder vi dig 6 månaders provramavtal kostnadsfritt, samt ett extra årligt servicetillfälle för samtliga hissar. För mer info. kicka på nedanstående knapp.

Avtal med fastersättning

Med avtalet fastersättning  kommer du endast betala ett fast belopp för alla hisstjänster under ett år, för bl.a hiss-service, jour, komponent utbyte, hiss reparationer och årlig besiktning av dina hissar. Hissäkra AB står för allt arbete som din hiss behöver årligen. För mer info. klicka på nedanstående knapp.

Hisstjänster utan avtal

Ni kan självklart beställa alla sorters hisstjänster hos oss, t.ex hisservice hissrenovering och hissreparationer utan avtal och utan extra kostnader.
Du kan även felanmäla din hiss till oss på jourtiden. Vi hjälper er snabbt och säkert. För mer info. kicka på nedanstående knapp.

Vi har garanterat en lösning "en speciell hisservice" som sänker också er årskostnader relativt mycket. Även om ni har ett serviceavtal med ett annat hissföretag går det självklart bra att beställa denna service hos oss.

Friska hissar

Hur kan man hålla en hiss frisk?
 
Bra hisservice och rätt underhåll i rätt tid är de två viktigaste åtgärderna för att hålla en hiss frisk och i bra skick.

Bra kvalitet på hisservice
Inom hissbranschen kännetecknas bra hisservice av följande
6 åtgärder: 1.Smörjning,  2.Skydd av komponenter,  
3.Lagning
4.Byta slitna komponenter, 5.Städning och
6. Anteckning i serviceboken  Vad går rätt underhåll ut på?
Hissens huvuddelar, viktiga komponenter och rörelse ska granskas minst en gång per år, och slitna och gamla komponenter ska bytas ut vid behov.

Våra lösning för gamla hissar


Gamla hissar fungerar lika bra som nya om de underhålls korrekt och servas i tid. Som en generell hållpunkt kan man säga att en hiss aldrig är sliten om:
      A) Hissen uppfyller Boverkets senaste föreskrifter, och
      B) Hissmaskinen är frisk.
Efterlevs dessa två krav regelmässigt slipper man onödiga helrenoveringar och höga kostnader, anser vi. För att allt ska framskrida på ett logiskt och tryggt sätt har vi skapat 2 olika alternativ som du kan välja bland, allt efter vad du tycker passar dig bäst. Läs mer om Gamla hissar

Besiktningsanmärkning.

Om din hiss får en besiktningsanmärkning
hjälper vi dig så fort vi kan.
Ni ersätter vårt arbete per timme (750 kr per timme). Produkterna faktureras med ett belopp motsvarande inköpspriset.