Hissarbete utan avtal   | Hissäkra AB

  

Felanmäla din hiss utan ramavtal 

                               Felanmälan och Hisstänster utan avtal

Montering: Nödtelefon & belysning på en Motalahiss
Kabel utbyte på en Hiss. Tillverkare Hisstema

När vi får en felanmälan kommer vi att vara på plats senast en timme efter felanmälan om människor är fast i hissen, och senast inom 2 timmar vid övriga fel. Vi försöker att identifiera kommande fel vid varje servicebesök, men man kan aldrig garantera framtida hissfels beskaffenhet.
När en komponent måste bytas ut kommer vi att kontakta beställaren för en bekräftelse. Vi debiterar samma belopp som inköpspriset vid eventuella varuinköp till kunden, varken mer eller mindre.

Du kan självklart beställa alla sorters hisstjänster hos oss, t.ex., hissreparationer, hissmodernisering och hisservice utan avtal, och det utan extra kost-nader. Du kan även felanmäla din hiss till oss på jourtiden. Vi kommer att hjälpa dig snabbt och säkert.
Vi är klara och tydliga, därför erbjuder vi en fast timavgift på 800 kr. Inga andra kostnader faktureras.
Vår nettofaktura har alltid minst en förfallotid på en månad.


                                                       Ni kan beställa hissrenovering på 2 olika sätt

Vi skickar alltid inköpsfakturan för produkterna till kunden tillsammans med vår fakturan.

A) Vi kan renovera er hiss som ett uppdrag: Vi granskar hissen och antecknar eventuella brister, krävande åtgärder och delar som behöver bytas ut. Vi lämnar en offert avseende allt arbete och eventuella produktinköp. Efter ombesiktningen får ni en lämplig garanti av oss gällande det avtalade arbetet samt bytet av delar.  
 B) Vi kan modernisera er hiss med arbetsersättning per timmar. I detta alternativ antecknar vi ned eventuella brister, krävande åtgärder och de delar som ska bytas ut efter hissen granskats. När ni godkände vår lösning kommer vi att utföra jobbet i god tid.
Ni ersätter vårt arbete per timme (800 kr per timme). Produkterna faktureras med ett belopp motsvarande inköpspriset.