Service av Hissar     

" Vi erbjuder dig 6 månader kostnadsfritt provavtalet i Upplands Väsby"

Standard Hiss service

Hisservice betyder för oss sådana åtgärder som syftar till att upprätthålla hissens värde, kontrollera vilket skick hissen är i, samt säkerställa hissens tekniska funktioner. Kort sagt: att smörja, skydda, laga, byta ut det som behövs städa, kontrollera och skriva i service-boken vid varje servicebesök. Vi erbjuder alltid ett extra servicetillfälle avseende alla hissar om du väljer tre servicebesök per år. 

 Hissäkra AB åtar sig att:

1. ge kunden möjligheten att via vårt system ha full insyn i samtliga underhållsplanering och åtgärder avseende berörda hissar, t.ex. se datum för planerade servicebesök, slutförda åtgärder, fakturor, inköpskvitton, besiktningsprotokoll m.m.
2. serva hissen enligt tillverkarens rekommendationer så som de kommer till uttryck på Hissäkra AB:s servicelista.
3. städa maskinrummet, hisstaket och gropen så att dessa är dammfria.
4. Service, driftsäkerhet och underhåll av hissar ingår ständigt i vårt ramavtal. * Vi har jour dygnet runt.  
5. Biträde vid besiktning ingår i vårt ramavtal.

             Speciell Hiss service

Era hissar har kanske råkat ut för några fel årligen. Vi har garanterat en lösning som sänker också er årskostnader relativt mycket. Om ni har några hissar kan ni börja vår servicelösning med en hiss.
Vi har garanterat en lösning (en speciell hisservice) som sänker också er årskostnader relativt mycket. Även om ni har ett serviceavtal med en annan hissfirma går det självklart bra att beställa denna service hos oss.