Vi erbjuder dig 3 månaders prov ramavtal kostnadsfritt.

 

Våra 2 olika ramavtal för hissar

Vår affärsidé bygger på att erbjuda totallösningar och åtgärder avseende nya såväl som gamla hissar. Vi säljer inte hissar eller hissdelar. Därför är det mycket viktigt för oss att våra hisstjänster och åtgärder genomförs med hög kvalitet och är effektiva, synliga och mätbara för kunden.
För att vi ska lyckas och kunden ska ha förtroende för våra tjänster, har vi skapat ett helt nytt årligt avtal vilket garanterar lämpliga åtgärder och kundens trygghet. Detta betyder att Hissäkra AB genomför alla tänkbara hissarbeten, bl.a. hisservice, jour, hissreparationer, komponentutbyte och biträde vid besiktning under ett år. 
Vi anser att vi har 2 olika ramavtal idag som ni får välja mellan, beroende på vilken passar er bäst.

Standard ramavtal för hissar

Ramavtal med fastersättning för hissar

Jour, hisservice, hissunderhåll och driftsäkerhet av hissar ingår som självklara delar i vårt ramavtal. I tillägg till hög kvalitet på våra hisstjänster och 3 månaders kostnadsfritt provramavtal har du också fördelen att kunna säga upp avtalet när som helst.
Då betalar du bara för de tjänster som redan har slutförts. Vi erbjuder dig dessutom ett extra servicetillfälle för alla hissar om du väljer 3 servicebesök per år. Du betalar då endast för 3 servicebesök och får ett kostnadsfritt fjärde servicebesök med på köpet.  
Vi skickar alltid ett SMS till beställaren när vi kommer
fram till arbetsplatsen. Bilden ovanför visar vilka tjänster som ingår i detta ramavtal.

Vid ett årligt avtal är vi skyldiga till:
Att serva er hiss enligt tillverkarens rekommendationer så som de kommer till uttryck på våra servicelistor, att städa maskinrummet, hisstaket samt gropen så att dessa är dammfria samt att smörja alla gejder och komponenter som behöver olja eller fett vid varje servicebesök.
Dessutom lovar vi att inställelsetiden ska vara max 1 timme om människor är fast i hissen och 2 timmar vid övriga fel efter felanmälan.

Detta ramavtal innebär att Hissäkra AB mot en fast ersätt-ning utför allt hissarbete, bland annat komponent utbyte hissreparation, hisservice, jour och biträde vid besiktning under ett år. Du som kunden betalar bara ett fastställt årligt belopp.
Fördelen med detta avtal är att leverantören ger hissarna standardservice och underhåller dem på bästa sätt, för att förebygga eventuella framtida fel i största möjliga utsträckning samt för att spara tid och minska sin kostnad
Genom detta ramavtal minskar felanmälningar och eventuella inställelsetider med minst 25 % jämfört med ett vanligt avtal.
Vi garanterar även att efter det första året sänka den fasta ersättningen med minst 20 procent. Det fasta ersättnings-beloppet varierar för var och en av hissarna.
Vi lämnar gärna en offert för avtal med fast ersättning.
Detta gör vi efter att ha granskat hissarna.  
Vi garanterar även att sänka den fasta ersättningen beträffande det andra året och efterföljande år med minst 20 procent.
Hissen ska vara felfri när avtalstiden börjar löpa. Vi hjälper dig med detta. Vi garanterar att vid avtalsperiodens slut återlämna hissarna till er i felfritt skick.