Våra 2 olika ramavtal för hissar

Standard ramavtal för hissar

Jour, hisservice, hissunderhåll och driftsäkerhet av hissar ingår som självklara delar i vårt ramavtal. I tillägg till hög kvalitet på våra hisstjänster och 6 månaders kostnadsfritt provramavtal har du också fördelen att kunna säga upp avtalet när som helst.
Då betalar du bara för de tjänster som redan har slutförts. Vi erbjuder dig dessutom ett extra servicetillfälle för alla hissar om du väljer 3 servicebesök per år. Du betalar då endast för 3 servicebesök och får ett kostnadsfritt fjärde servicebesök med på köpet.  
Vi skickar alltid ett SMS till beställaren när vi kommer
fram till arbetsplatsen. Bilden ovanför visar vilka tjänster som ingår i detta ramavtal.

Vår affärsidé bygger på att erbjuda totallösningar och åtgärder avseende nya såväl som gamla hissar.  Vi säljer inte hissar eller hissdelar. Därför är det mycket viktigt för oss att våra hisstjänster och åtgärder genomförs med hög kvalitet och är effektiva, synliga och mätbara för kunden. För att vi ska lyckas och kunden ska ha förtroende för våra tjänster, har vi skapat ett helt nytt årligt avtal vilket garanterar lämpliga åtgärder och kundens trygghet. Detta betyder att Hissäkra AB genomför alla
tänkbara hissarbeten, bl.a. hisservice, jour, hissreparationer, komponentutbyte och biträde vid besiktning under ett år. 
Vi anser att vi har 2 olika ramavtal idag som ni får välja mellan, beroende på vilken passar er bäst.

Ramavtal med fastersättning för hissar

Detta ramavtal innebär att Hissäkra AB mot en fast ersättning utför allt hissarbete, bland annat hissreparation, hisservice, jour komponent utbyte och biträde vid besiktning under ett år. Du som kunden betalar bara ett fastställt årligt belopp.
Fördelen med detta avtal är att leverantören ger hissarna standardservice och underhåller dem på bästa sätt, för att förebygga eventuella framtida fel i största möjliga utsträckning samt för att spara tid och minska sin kostnad. Vi garanterar att efter det första året sänka den fasta ersättningen med 20 procent. 
Vi lämnar gärna en offert för avtal med fast ersättning.
Detta gör vi efter att ha granskat hissarna.  

Vid ett årligt avtal är vi skyldiga till:
Att serva er hiss enligt tillverkarens rekommendationer så som de kommer till uttryck på våra servicelistor, att städa maskinrummet, hisstaket samt gropen så att dessa är dammfria samt att smörja alla gejder och komponenter som behöver olja eller fett vid varje servicebesök.
Dessutom lovar vi att inställelsetiden ska vara max 1 timme om människor är fast i hissen och 2 timmar vid övriga fel efter felanmälan.