Hissmodernisering - Hissrenovering

Vi renoverar er hiss som ett uppdrag

Hissmodernisering

Vi renoverar er hiss så att den uppnår en högre nivå av säkerhet, vi förbättrar tillgängligheten och minskar hissarnas årliga reparationskostnader. Vi åtgärdar besiktningsanmärkningar och brister med hög kvalitet. Vi granskar alltid samtliga hiss- delars funktion så att hissen uppfyller gällande krav på säkerhet och effektivitet.   
Tjänsten genomförs och debiteras på två olika sätt. Du kan välja mellan. Kolla gärna på båda alternativa här nere. 

Vi renoverar din hiss som ett uppdrag

När ni kontakter oss för en offert kommer vi granskar hissen och antecknar eventuella brister, krävande åtgärder och delar som behöver bytas ut.
Vi lämnar en offert avseende allt arbete och eventuella produktinköp. Efter ombesiktningen får ni en lämplig garanti av oss gällande det avtalade arbetet samt bytet av delar. 

Renovering med arbetsersättning per timme

I detta alternativ antecknar vi ned eventuella brister, kräva-nde åtgärder och de delar som ska bytas ut efter hissen granskats. När ni godkände vår lösning kommer vi att utföra jobbet i god tid. Ni ersätter vårt arbete per timme (750 kr per timme). Produkterna faktureras med ett belopp motsvarande inköpspriset. Vi skickar alltid inköpsfakturan för produkterna till kunden tillsammans med vår fakturan.

B e s i k t n i n g s a n m ä r k n i n g a r


Om din hiss/dina hissar har fått en eller flera besiktnings-anmärkningar hjälper vi dig med anpassade åtgärder,

rimliga priser och snabb leverans. En gedigen hisservice är vårt erbjudande vid alla stora hissarbeten.