Årligt serviceavtal för hissar

                                                          Vi erbjuder dig 6 månaders prov ramavtal kostnadsfritt.

 

             Ramavtal
Jour, hisservice, hissunderhåll och driftsäkerhet av hissar ingår som självklara  delar i vårt ramavtal. Utöver hög kvalitet på hisservice, hissrenovering och hiss-reparationer erbjuder vi er 6 månaders provramavtal kostnadsfritt, samt vi erbjuder er dessutom ett extra servicetillfälle för alla hissar årligen om ni väljer 3 servicebesök.    
       Vid ett årligt avtal är vi skyldiga:
Att serva er hiss enligt tillverkarens rekommendationer så som de kommer till uttryck på våra servicelistor.
Att städa maskinrummet, hisstaket samt gropen så att dessa är dammfria.
Att smörja alla gejder och komponenter som behöver olja eller fett vid varje servicebesök.

Att inställelsetiden ska vara max 1 timme om människor är fast i hissen och 2 timmar vid övriga fel efter felanmälan.

Vid ett ramavtal med oss har kunden ful kontroll Över vår underhållsplaneringar